INFORMACJA O ZAMIARZE ZATRUDNIENIA

Nazwa Jednostki: Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze

al. Jana Pawła II 7

Nazwa stanowiska: Psycholog i Pedagog

Wymagania na stanowisku psycholog, pedagog:

 1. Wykształcenie wyższe: psychologia, pedagogika

 2. Doświadczenie: minimum 3 lata pracy w zawodzie psychologa, pedagoga

 3. Predyspozycje:

 • otwartość na krzywdę ludzką,

 • komunikatywność

 • życzliwość,

 • empatia,

 • refleksyjność,

 • zdecydowanie,

 • odpowiedzialność,

 • cierpliwość.

 

 1. Formy pracy z klientem: indywidualne i grupowe z powodu miedzy innymi:

 

 • trudności emocjonalnych, lęki fobii, zaburzenia nastroju, niska samoocena,

 • zaburzenia odżywiania,

 • kryzysy rozwojowe,

 • depresja, bezsenność,

 • stany po przeżyciach traumatycznych,

 • żałoba,

 • poczucie osamotnienia,

 • brak sensu życia,

 • stres,

 • rozwód, zdrada,

 • zaburzenia osobowości,

 • przemoc w rodzinie,

 • uzależnienia,

 • nerwice, utrata pracy, mobbing.

 

 1. Umiejętności do przeprowadzenia:

 • warsztatów dotyczących profilaktyki młodzieży oraz dorosłych,

 • warsztatów dotyczących w rodzinie, przemocy rówieśniczej,

 • warsztatów w zakresie komunikacji interpersonalnej,

 • warsztatów zapobiegających wypaleniu zawodowemu.

 

Adres strony internetowe, na której będzie umieszczony pełny tekst ogłoszenia:

BIP Miasta Jeleniej Góry

Dyrektor

Ośrodka Interwencji Kryzysowej

W Jeleniej Górze

Maria Karpińska