Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Jeleniej Górze


oferuje pomoc psychologiczną, terapeutyczną, pedagogiczną, prawną osobom znajdującym się w

krytycznej sytuacji życiowej.

Zgłoś się do nas!

Pomożemy Ci przezwyciężyć kryzys, udzielimy wsparcia i zapewnimy bezpieczeństwo.


Nasza pomoc jest nieodpłatna i dyskretna

udzielana

od poniedziałku do piątku

w godz. 8:00 – 20:00

telefony kontaktowe od 8:00 do 20:00

 

od poniedziałku do piątku - sekretariat

075 64 39 100, 607550453

e-mail:oikjg@onet.eu

 

telefon interwencyjny czynny od poniedziałku do piątku od 20:00 do 22:00,

w soboty  od 12:00 do 20:00

607550484

 

Ośrodek świadczy usługi dla mieszkańców

 

Jeleniej Góry i Powiatu Jeleniogórskiego

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy

Al. Jana Pawła II 7, w Jeleniej Górze, pokój nr 402;


Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze (www.oikjg.pl) jest jednostką budżetową, organizacyjną Miasta Jelenia Góra. Świadczy pomoc psychologiczną i pedagogiczną osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacji kryzysu emocjonalnego. Specjalistyczne usługi, które Ośrodek świadczy na rzecz osób i rodzin mają na celu przede wszystkim umożliwienie dotkniętym kryzysem osobom powrót do stanu równowagi psycho- fizycznej, w którym pełnienie kontroli nad własnym życiem stanie się możliwe.

Pomoc w interwencji kryzysowej skoncentrowana jest głównie na zapewnieniu Klientowi bezpieczeństwa, uaktywnieniu naturalnych sposobów radzenia sobie z problemami, konstruowaniu indywidualnego planu bezpieczeństwa.

Ośrodek oferuje pomoc i skuteczną interwencję w sytuacji kryzysu mieszkańcom Jeleniej Góry, mieszkańcom Powiatu Jeleniogórskiego i Powiatu Lwóweckiego, a dalszą - w sytuacji potrzeby, pomoc psychologiczną, pedagogiczną, lekarza psychiatry i prawną. Uczestniczenie w grupach wsparcia. Prowadzone są także interwencje poza Ośrodkiem oraz poprzez kontakt telefoniczny i e-mail (oikjg@onet.eu).

Pomoc w Ośrodku jest świadczona nieodpłatnie i dyskretnie-
udzielana od poniedziałku do piątku w godzinach
08.00-20.00
w siedzibie Ośrodka przy al. Jana Pawła II 7 w Jeleniej Górze,
pok. Nr 402;

telefony kontaktowe od 08.00- 20.00 od poniedziałku do piątku
75 64 39 100;
607 550 453
sekretariat.

Telefon interwencyjny czynny od poniedziałku do piątku od 20.00 do 22.00, w soboty od godziny 12.00 do 20.00: 607 550 484.

Jeśli osoba doświadczyła urazu psychicznego związanego z przeżytym wypadkiem, gwałtem, przemocą, utratą bliskiej osoby, chorobą zagrażającą życiu, zdradą partnera, lub innym traumatycznym wydarzeniem, ma myśli samobójcze, a cierpienie emocjonalne jest nie do zniesienia powinna zgłosić się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Ponadto przy Ośrodku działa Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze, które rozwiązują problemy związane z przemocą w rodzinie.